Afhængighedsskabende medicin

NYT 2. januar 2018

Cannabisolie ordineres eller fornyes IKKE her i klinikken jvf. anbefaling fra vores faglige selskab DSAM. Se evt. her

I henhold til gældende retningslinier fra Sundhedsstyrelsen kræves PERSONLIG henvendelse i klinikken ved ordination af afhængighedsskabende lægemidler.

Det drejer sig om:
- Morfin og morfinlignende midler (stærkere smertestillende).
- Benzodiazepiner (beroligende og sovemedicin).
- Lægemidler med centralstimuleende virkning (hovedsageligt midler mod ADHD).
- Visse andre lægemidler (f.eks visse former for hostestillende, muskelafslappende  medicin m.m.).
Ovennævnte medicin kan således IKKE længere fornyes via E-mail eller ved telefonisk kontakt.
Dog kan patienter med epilepsi eller plejehjemsbeboere efter aftale med læge undtages herfra.