Ydelser og priser

Priser

Motorattest til kørekort 1. Gang.
Kontaktlinsebrugere bedes medbringe linsevæske mv. så linserne kan tages ud i konsultationen. Dette nødvendigt, da der skal laves synstest med og uden linser.
Side 1 kan udfyldes på https://www.borger.dk/transport-trafik-rejser/biler-og-koerekort/koerekort/dit-foerste-koerekort
600,- kr.
Fornyelse af Motorattest (Alle andre end 1. gang)
Side 1 kan udfyldes på https://www.borger.dk/transport-trafik-rejser/biler-og-koerekort/koerekort/fornyelse-og-aendring-af-koerekort
750,- kr.
Frihåndsattester som ex. lægeerklæring til dokumentation af sygdom,  afregnes efter tidsforbrug.Vil typisk koste 600,- kr + evt. ekstra tidsforbrug.
Studerende 400,- kr. + evt. ekstra tidsforbrug.
Mulighedserklæring1000,- kr
Kommunale attester (undtagen statusattest), de fleste forsikringsattester og attester til Arbejdsskadestyrelsen kræver alle fremmøde i klinikken. Der skal bestilles tid ved sekretæren. Navn på attesten oplyses så vi kan afsætte passende tid.Betales af rekvirenten
Gruppe 2 patienter
Konsultation500,- kr pr. 15 minutter
Besøg i hjemmet500,- kr pr. 15 minutter
Email250,- kr
Telefonkonsultation250,- kr
Motorattest900,-kr
Herudover kan komme tillægsydelser til konsultationene ved ex. blodprøvetagning, EKG, pusteprøve.
Oplysninger til forsikringsselskaber mv.
I de tilfælde, hvor der ikke foreligger faste aftaler, afregnes lægearbejde i forbindelse med attester og indhentning af journaloplysninger efter tidsforbrug.600 kr. + moms pr. påbegyndt 15 min.

Opdateret 23/4/2024