Ydelser og priser

Priser

Motorattest til kørekortMedbring pasfoto(se politiets krav til pasfotoet her)Kontaktlinsebrugere bedes medbringe linsevæske mv. så linserne kan tages ud i konsultationen. Dette nødvendigt, da der skal laves synstest med og uden linser.OBS pr . 18. feb 2015 kræver fornyelse af kørekort ved 70. år ikke længere lægeattest.OBS pr. 1. juli 2017 kræves ikke længere obligatorisk fornyelse af kørekortet ved egen læge. Kontakt Borgerservice direkte og bestilt dit nye kørekort.500,- kr
Frihåndsattester som ex. lægeerklæring til dokumentation af sygdom,  afregnes efter tidsforbrug.Vil typisk koste 500,- krStuderende 250,- kr.
Kommunale attester (undtagen statusattest), de fleste forsikringsattester og attester til Arbejdsskadestyrelsen kræver alle fremmøde i klinikken. Der skal bestilles tid ved sekretæren. Navn på attesten oplyses så vi kan afsætte passende tid.Betales af rekvirenten
Gruppe 2 patienter
Konsultation200,- kr
Email75,- kr
Telefonkonsultation125,- kr
Omvisiteringsgebyr200,-kr
Herudover kan komme tillægsydelser til konsultationene ved ex. blodprøvetagning, EKG, pusteprøve.
Oplysninger til forsikringsselskaber mv.
I de tilfælde, hvor der ikke foreligger faste aftaler, afregnes lægearbejde i forbindelse med attester og indhentning af journaloplysninger efter tidsforbrug.600 kr. + moms pr. påbegyndt 15 min.